Nieuw wetgevend kader

Op internationaal niveau is er een Europese richtlijn 2014/47 EU die op nationaal vlak wordt geïntegreerd in de nationale wetgeving en van kracht sedert mei 2018.

Deze directive heeft tot gevolg dat:

  • de laadmethode en de vrachtwagen moeten aan bepaalde standaardnormen voldoen;
  • de controle op een correcte navolging van deze wetgeving wordt sterk opgevoerd;
  • de verantwoordelijkheid voor het transporteren van de goederen tot bij de eindklant ligt bij de producent zelf ook al werkt men met een externe firma.