Ontwerp

Ontwerp

Bedrijven die integrale productontwikkeling in hun ontwerptraject toepassen, slagen erin zich van hun concurrenten te onderscheiden.
Hun producten of diensten zijn hierdoor beter, aantrekkelijker en dikwijls ook goedkoper in productie.
Deze bedrijven zijn innovatiever en genereren meer groeikansen, halen meer rendement en hebben meer uitstraling

Het traject van "eerste idee" tot "succesvol nieuw product" is een evenwichtsoefening tussen creatieve oplossingen en realistische keuzes.

Naast de vorm, de kleur en het materiaal speelt de functionaliteit van het product nog steeds een belangrijke rol. De juiste materiaalselectie kan u hierbij helpen.

Een beroep doen op externe partijen betekent een significante meerwaarde voor bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen of complexe technische probleemstellingen willen oplossen.
Door samenwerking met andere partijen als klanten, leveranciers, R&D-bureaus of kenniscentra zoals CLUSTA, krijgen bedrijven sneller toegang tot waardevolle technologische kennis.

Een succesvolle samenwerking begint met een gedetailleerde analyse van het technisch ontwerp. Vanuit de concrete probleemstelling  wordt nagegaan welke specifieke kennis over materialen en technologieën nodig is. De co-engineering CLUSTA-partner gaat vanuit zijn kennis meedenken om oplossingen te formuleren.
CLUSTA zal een duidelijk samenwerkingstraject voorstellen om medewerkers, operatoren of ingenieurs binnen het bedrijf  te ondersteunen, op te leiden en te assisteren om het probleem op te lossen. 

Bent u nieuwsgierig hoe een samenwerking met ClUSTA verloopt? 
Contacteer Philippe Van Britsom
 en test het uit.