Coaching

Wist u dat coaching in aanmerking komt voor subsidie?

De Vlaamse overheid en de kmo-portefeuille voorzien immers financiële steun voor bepaalde types van coaching:

Voor de dienst Opleiding:

  • kennisoverdracht van een coach aan een KMO (individueel of in groep). Op voorhand is een thematiek, een programma, een doorlooptijd, een kostprijs … overeengekomen en opgenomen in de offerte/overeenkomst.

Voor de dienst Advies:

  • kennisoverdracht van een coach aan een KMO met het oog op het verbeteren van het bedrijfsfunctioneren. Vanuit een concrete probleemstelling en analyse worden raadgevingen geformuleerd. Deze worden opgenomen in een schriftelijk adviesverslag (= analyse, advies en implementatieplan).

Onze erkenningsnummers zijn:
Opleidingen: DV.O104.696
Advies: DV.A104685

Overleg met CLUSTA hoe we uw bedrijf kunnen coachen