Schadeanalyse

Schadeanalyse

Productieprocessen lopen niet altijd even vlot.
Soms treden onverwachte schadegevallen op waarvoor een oplossing moet worden gezocht, of op zijn minst een verklaring.

Een grondige en objectieve analyse is onontbeerlijk voor een correcte herstelling.
Dat onderzoek kan een productiefout van het metaal blootleggeneen verwerkingsfout, een procesfout ...
Een grondige fysische en chemische studie van de metaaleigenschappen bepaalt de geschiktheid van het metaal voor de gewenste toepassingen. In het geval van schade, een breuk, productie-uitval of -vertraging ... moet de analyse raadgevingen opleveren om het probleem in de toekomst te voorkomen.

CLUSTA heeft expertise om uw vraag op maat te kunnen analyseren.

Wordt u geconfronteerd met een schadegeval? Aarzel niet en contacteer Johan Dedeene