Schadeanalyse

Schadeanalyse

Productieprocessen lopen niet altijd even vlot.
Soms treden onverwachte schadegevallen op waarbij nood is aan een oplossing of waarbij op zijn minst een verklaring nodig is.

Een grondige en objectieve analyse is onontbeerlijk voor een correct herstel.
De analyse wijst of op een productiefout van het metaal of op een verwerkingsfout of op een procesfout....
Een grondige analyse van de metaaleigenschappen (fysisch en chemisch) bepaalt de geschiktheid van het metaal voor de gewenste toepassingen. Dit  zorgt ervoor om in de toekomst schade, productie-uitval of –vertraging te voorkomen.

Bij een breuk laat de analyse toe om raadgevingen te formuleren die de breuk kunnen voorkomen.

CLUSTA heeft expertise om uw vraag op maat te kunnen analyseren.

Wordt u geconfronteerd met een schade geval?

Aarzel niet en contacteer Johan Dedeene