Introductie

Bedrijven binnen de metaalsector vervoeren producten over een korte afstand. Op het eerste zicht weegt de kost voor een goede laad/los methode en een goede landingszekering niet op tegen de eigenlijke transportkost. Uit onderzoek blijkt dat net deze bedrijven een groot gedeelte van hun winstmarges zien verloren gaan in transportschade (4% algemene transportschade tot 20% transportschade bij andere sectoren). Deze schade kan grotendeels beperkt worden wat op bedrijfsniveau onmiddellijk voelbaar is in de winst. Dit heeft ook een positieve impact heeft op de maatschappelijke context.

Gevolgen van transportschade binnen de metaalsector zijn:

  • Ongenoegen in de klantenrelatie en imagoverlies (marktpositie)
  • Economische impact door tijdsverlies, spoedbestellingen, klant kan niet verder werken,…
  • Milieubelasting (afval, grondstoffenschaarste, energieverbuik, emissie,..)

Het is belangrijk om de transportschade te reduceren door de manier van laden, vervoeren en lossen van materialen te integreren in het productieproces waardoor bedrijven kunnen zorgen voor een 100% veilige ladingszekerheid.