Ladingszekerheid

Ladingszekerheid

Goederentransport neemt in onze moderne maatschappij steeds meer toe. Het risico op ongevallen stijgt uiteraard navenant. Bijna dagelijks is er fileleed veroorzaakt een ongeval met een transportvoertuig. De wetgeving voorziet dan ook maatregelen betreffende "ladingszekerheid".