Programma

Afval bestaat niet (di 27 september 2022) : Hoe afvalstromen leren herkennen en afval herwaarderen?

Ecodesign eenvoudig toepassen (di 4 oktober 2022) : Wat zijn de principes van ecodesign? Hoe ecodesign integreren in het ontwerpproces?

Disassembly in de metaalsector (di 11 oktober 2022) : Bezoek aan een metaalrecyclagebedrijf. Hoe metaalafval helpen recycleren?

Materialenpaspoort: de oplossing? (di 18 oktober 2022) : Hoe grondstoffen traceerbaar en daardoor makkelijker recycleerbaar maken?

Hoe maak ik mijn product circulair? (di 25 oktober 2022) : Met welke concrete aanpassingen een product of productieproces circulair maken?