METALCUT: Economisch en ecologisch snijden van dikke en moeilijke metalen

METALCUT: Economisch en ecologisch snijden van dikke en moeilijke metalen

Snijden van dikke platen is de dag van vandaag duur en complex omdat de snijsnede aan bepaalde eisen moet voldoen.

Een belangrijke groep metaalverwerkers snijdt staal (vooral constructiestaal) om te worden toegepast in metaalconstructies. Deze metaalconstructeurs moeten voldoen aan de EN 1090 en bijgevolg moet de snede voldoen aan de ISO 9013
Momenteel worden hoge eisen werden gesteld aan gesneden stukken. Velen bezitten geen geëigende apparatuur om aan deze eisen te voldoen. Men tracht met afstellen van de machines en vervanging van slijtstukken toch de norm te halen maar dit heeft slechts een tijdelijk karakter. Bij wederkerende controle op de snijrand (hardheid, geometrieën, ruwheid) voldoet de snede bijna nooit en tracht men weer met ingrepen op het machinepark de kwaliteit te verhogen. Dit is een vicieuze cirkel.

Het is noodzakelijk om aan te tonen welke huidige snijtechnieken er zijn en welke kwaliteit men mag verwachten.  Maar niet alleen kwaliteit is een eis maar eveneens de werkelijke snijkost moet transparant zijn.  Met werkelijke snijkost wordt niet alleen de investering bekeken maar vooral het gebruik van grondstoffen (snijgassen, beschermgassen, slijtstukken, filters) en de eventuele nabewerking van de snijrand (al dan niet manueel) om bvb te kunnen lassen (V, Y naad…).

Doel

CLUSTA wil de metaalverwerkende bedrijven concurrentiëler maken door hen de nodige informatie (technisch en kosteninformatie) te geven om voor hen de meest optimale snijtechnieken te kiezen voor het snijden en voorbewerken van dikke en moeilijke metalen.

Met dikke metalen wordt 20 mm als ondergrens bedoeld bij gewoon constructiestaal en 5 mm als ondergrens bij complexe (o.a. voorgeharde) staalsoorten, roestvast staal en non-ferro.

Snijden van dikke en moeilijke metalen kan veel worden verbeterd op het vlak van kwaliteit, grondstofverbruik (metaal en snij-hulpmiddelen) eindafwerking en totale kosten.

 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit bedrijven die actief zijn in volgende sectoren:

 • constructiebedrijven (bouw-)
 • toeleveranciers voor constructiebedrijven (staalhandel / staalservice- centra)
 • machinebouw
 • zware voertuigen: bedrijfsvoertuigen, landbouwvoertuigen, grondverzetmachines
 • apparatenbouw
 • matrijzenbouw

Hoe

Door het geven van technische en kosteninformatie gecombineerd met demonstraties van:

 • autogeen-,
 • plasma-,
 • laser- en
 • waterstraalsnijden

Deze demonstraties moeten duidelijk aantonen welke techniek het meest geschikt (op technisch vlak)  is voor de specifieke bedrijfseigen toepassingen.

Bij de demonstraties wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en voordelen (incl. kosten) van de snijtechnieken. Ook worden de mogelijkheden tot:

 • het snijden van speciale stalen (hogesterkte-, abrasieveresistente-,impactbestendige en voorgeharde stalen) RVS, en non-ferro aangetoond met een minimale impact op de originele structuur,
 • het snijden van dikke metalen binnen geometrische toleranties, toegelaten hardheden en ruwheden,
 • tot het voorkomen van (extra nabewerkingen bij het snijden van gedemonteerd metaal
 • het in kaart brengen van de reële kosten per proces  nml alle grondstofkosten, extra's zoals filter- en afzuigingenskosten,afvalkosten etc.

 

 

Info

Philippe Van Britsom 09/280 93 48
Johan Dedeene 09/280 93 43