CLEANSCRAP: Een weg naar geoptimaliseerde valorisatie van ferrogebaseerd schroot

CLEANSCRAP: Een weg naar geoptimaliseerde valorisatie van ferrogebaseerd schroot

Metalen en in het bijzonder ferro-metalen worden terecht gezien als één van de best gerecycleerde en recycleerbare materialen. Ferro-metalen worden vandaag massaal ingezameld en terug opgenomen in de materiaalkringloop, maar met nog te weinig aandacht voor degelijk selectief recycleren en hergebruik.

Verschroters wenden als eerste stap vaak compactering of versnippering toe, waardoor ferro-metalen met waardevolle legeringselementen gemengd worden met niet-gelegeerd staal. 
Het zou economisch interressanter zijn om deze specifieke stromen te scheiden en te linken aan individuele gebruikers.

Nieuwe technologische ontwikkelingen op het vlak van sortering, nauwkeurige analysetechnieken en de maatschappelijke drijvende kracht voor het volledig sluiten van alle materiaalkringlopen, bieden het juiste platform om die extra stap te zetten. Dit toegepast onderzoek zal zich zowel richten op het optimaliseren van de processen voor schroot-sortering en purificatie als het in kaart brengen van de exacte materiaalflows tussen diverse producenten, inzamelaars en verwerkers.

BESLUIT:

Cleanscrap wil in de eerste plaats vermijden dat waardevolle legeringselementen op de schroothoop belanden en dus moeten vervangen worden door primaire grondstoffen.

Dit project past binnen het SIM-onderzoeksthema 'Materials from solid and liquid industrial process residues' 

De partners in het project zijn CRM, Sirris en CLUSTA

Doel

Bedrijven: 

 • bewustmaken van de waarde van legeringselementen en de impact van coatings op recyclage bij diverse doelgroepen,
 • sensibiliseren omtrent snelle analysetechnieken om schrootsortering te verbeteren,
 • hun materiaalsoorten kwalitatief in kaart brengen,
 • hun materiaalsoorten kwantitatief analyseren en/of traceren in functie van hun productieproces,
 • de toolbox voor sortering op de werkvloer uittesten ,
 • bedrijven overtuigen om nieuwe voorbehandelingstechnologie uit te testen voor het verbeteren van de schrootkwaliteit,
 • bedrijven gebruik laten maken van het value-in-use-principe,
 • in de sector van de beklede staalkwaliteiten een proces ontwikkelen dat de bekleding selectief, op economische en ecologische manier kan verwijderen, zodat zowel schroot als eventuele bijproducten kunnen gevaloriseerd worden,
 • economische evaluatie van de materiaalstromen tussen de diverse spelers op de markt.

Doelgroep

Bedrijven actief in metaalinzameling, -verwerking of -(her)gebruik,

 • metaalverwerkende bedrijven en ateliers,
 • schroothandelaars,
 • schrootverwerkers,
 • metaalproducenten en gieterijen.

Voordelen voor uw bedrijf

Beter inzicht in het recycleren van de basismaterialen van metaal