Metaalplooiencontest

Metaalplooiencontest

Het doel van de wedstrijd is om het beroep van metaalplaatbewerker op een aantrekkelijke manier voor te stellen. Op die manier willen CLUSTA en het Excellentiefonds meer kandidaat-leerlingen voor de VTI-opleidingen en bijgevolg meer gediplomeerden voor het werkveld aanleveren.

De wedstrijd omvat een opdracht “metaalplaatplooien” waarmee in de eerste plaats de technische kennis, de creativiteit en de praktische handigheid getest worden. Daarnaast worden de volgende algemene competenties geëvalueerd: flexibiliteit, probleemoplossend denken, weerbaar omgaan met stress … De wedstrijd kadert ook in de toepassing van het ‘Levenslang leren’: de school van de toekomst is een innovatieve plaats waar het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten om technische en sociale vaardigheden aan te leren. Ten slotte wil deze wedstrijd ook het correcte gebruik van de Nederlandse taal beoordelen.