Financiering ESF 716.435,21 euro

Financiering ESF 716.435,21 euro

Bijdrage vanuit ESF: 716.435,21 euro

Circulaire Economie : opleidingen voor de toekomst

In de transitie van een lineaire naar een circulaire economie ontstaan nieuwe competenties. Met ons project ‘Circulaire economie’ willen we met de leden van het partnerschap, binnen de oproep ESF, opleidingen uitwerken die de nieuwe vaardigheden invullen. We baseren ons daarbij op de competentieprognoses die de partners bij voorgaande ESF-SCOPE-projecten hebben uitgewerkt.

Het doel is het verhogen van de betrokkenheid, de gedragenheid en het bewustzijn bij alle medewerkers dat zij, ongeacht hun functie of rol binnen hun organisatie, onmisbare schakels zijn in de omslag naar een circulaire economie.