Metaal Digitaal: over legeringen en hun eigenschappen

Metaal Digitaal: over legeringen en hun eigenschappen

CLUSTA is een technische partner in innovatief ondernemen binnen de kmo's. We zijn tevens een netwerkorganisatie waarin ondernemingen elkaar kunnen vinden rond technische thema's. Momenteel zijn onze opleidingen offline en via contacturen. Daarmee bereiken we jaarlijks 200 deelnemers.

Met "Metaal Digitaal: over legeringen en hun eigenschappen" willen we evolueren naar een blended opleiding, waarin theorie online wordt gecombineerd met praktijkondersteuning op de werkvloer. Er zijn 5 modules, telkens gewijd aan een legering of behandeling: staal, RVS, aluminium, koper en coating. Daarbij proberen we aandacht te hebben voor de metaalbewerkers die wat minder ICT-ervaring hebben of een andere moedertaal spreken.

Aangezien de opleiding continu zal worden opengesteld voor een bredere doelgroep - we mikken op 2000 cursisten -, is de meerwaarde voor de arbeidsmarkt duidelijk. De omvorming van deze opleiding zal geëvalueerd worden, uiteraard met feedback door de cursisten, en daarna zullen de andere cursussen van CLUSTA aan de beurt komen.