Financiering ESF 30.000 euro - VCF 45.000 euro

Financiering ESF 30.000 euro - VCF 45.000 euro

Bijdrage vanuit ESF: 30.000 euro

Bijdrage vanuit VCF: 45.000 euro

CLUSTA wil met een competentieprognose aangeven op welke manier de werknemers in de metaalindustrie de omslag naar de "Industrie 4.0" kunnen maken. Tegelijk willen we meedenken hoe "Industrie 4.0" het streven naar een circulaire en koolstofvrije economie kan realiseren, met aandacht voor alle kansengroepen.   

‘Industrie 4.0’ is de vierde industriële revolutie waarbij machines en productiesystemen digitaal met elkaar verbonden zijn en data worden gecapteerd, geanalyseerd en gedeeld. Het combineert verschillende technologieën, maar slimme sensoren staan voorop, gevolgd door big data analytics, robotisering en automatiseren, 3D-printen, Internet of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Artificiële Intelligentie (AI), Virtual Reality (VR) en Cloud Computing. Inhoudelijk worden vele jobs daardoor alsmaar complexer.

'Industrie 4.0' kan niet gerealiseerd worden zonder de betrokkenheid van de werknemers en is ook gericht op ondersteuning van de medewerkers. Werknemers laten meedenken en meepraten over het productieproces wordt in de toekomst een sine qua non, net zoals werknemers kerntaken met leerpotentieel aanbieden en competenties op het niveau van het team organiseren.

Clusta zal in dit project een competentieprognose binnen de metaalverwerkende bedrijven in Vlaanderen uitvoeren. We willen op die manier toelichten welke competentieveranderingen nodig zullen zijn, en welke acties opgezet moeten worden om de medewerkers - zowel de anciens als de instromende werknemers - futureproof te maken. Op die manier willen we de toekomst van de metaalnijverheid in Vlaanderen veilig stellen

Daarbij hebben we ruime aandacht voor de bijkomende uitdagingen waarvoor de Industrie 4.0 staat
- Hoe dragen we er zorg voor dat de kansengroepmedewerkers (hogere leeftijd, vreemde origine, lagere opleidingsgraad, gender, …) mee de omslag kunnen realiseren?
- Hoe vinden we aansluiting met het onderwijs en de opleidingsinstanties om ervoor te zorgen dat de afgestudeerden met passende competenties in het werkveld kunnen instromen?
- Hoe realiseren we parallel aan de omschakeling naar de 4de industriële revolutie de omslag naar een circulaire en koolstofneutrale economie?