Financiering ESF 30.000 euro - VCF 45.000 euro

Financiering ESF 30.000 euro - VCF 45.000 euro

Bijdrage vanuit ESF: 30.000 euro

Bijdrage vanuit VCF: 45.000 euro

CLUSTA deed een competentieprognose binnen de metaalindustrie. De grootste uitdaging binnen de transitie naar industrie 4.0 bestaat erin om de huidige actieve bevolking te versterken met digitale competenties als sleutel tot werkbaar werk en een hogere activiteitsgraad.

Daarnaast zijn er ook voldoende nieuwe werkkrachten nodig met aangepaste competenties. Hierin kunnen naast reguliere doelgroepen ook kansengroepen een belangrijke rol spelen. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat de basiskennis rond materialen en bewerkingstechnieken bij instromers (jongeren die instromen vanuit het onderwijs) te beperkt is.

Naast de digitalisering zal ook duurzaamheid in de komende 10 jaar steeds belangrijker worden. Dit zal extra competenties van arbeidskrachten vergen, zowel van oudere medewerkers, laag- en middengeschoolden als van medewerkers met een allochtone achtergrond.

Nu de maakindustrie terug naar Vlaanderen komt, moeten we investeerders ervan overtuigen dat competente werknemers in onze metaalsector/maakindustrie aan het werk zijn. Daarnaast moeten we de duurzaamheid en het circulaire grondstoffengebruik als evidente doelstellingen in het denken en het gedrag van alle werknemers verankeren.

De 3 P’s (People, Planet, Profit) worden de komende decennia van onschatbaar belang. In de transitie naar een circulaire samenleving zullen de ondernemingen een voorbeeldrol voor de gehele maatschappij moeten vervullen.

Download hier een samenvatting van de studie.

Klik hier voor inlichtingen.