PROGRAMMA

Voormiddag:

 • Theoretische uiteenzetting over autogeen-, plasma-, laser-, en waterstraal snijden.
  • Principe.
  • Snijgassen.
  • Sturingen.
  • Eigenschappen van de technieken.
  • Nieuwe ontwikkelingen bij de verschillende technieken.
  • Voor- en nadelen van de verschillende technieken ten opzichte van elkaar.

Namiddag:

 • Praktische uiteenzetting over autogeen-, plasma-, laser-, en waterstraal snijden.
  • Voor welke toepassing welke techniek gebruiken.
  • Snijresultaten.
  • Bespreking vergelijking kostprijs met behulp van verschillende berekeningstools.
 • Demonstratie van de verschillende technieken.
  • Mogelijkheid tot snijden van eigen stukken. (vooraf mede te delen aan CLUSTA).