verbinden

 mechanisch_verbinden

 

Lassen is de basistechnologie bij uitstek voor  het verbinden van metaal. Naast het klassieke elektrode TIG, MIG/MAG lassen zijn er recente innovaties die toelaten om spatvrij te lassen en met minder warmte-inbreng half automatisch te lassen. Ook plasma-, laser-, hybride-laser of elektronenstraallassen vinden hun toepassing voor specifieke producten, om bijvoorbeeld nabewerkingen te vermijden.

Om esthetische verbindingen te maken is het aangewezen om metalen te lijmen. Deze verbinding is ook uitermate geschikt om materialen die niet onderling gelast kunnen worden, te verbinden. Met lijmen is zelfs  perfect mogelijk om structurele verbindingen te realiseren.

Mechanische verbindingen maken gebruik van  bout-en moerverbindingen en vele  andere al dan niet demonteerbare verbindingsmethodes voor metaal-plaat, zoals klinken, drukvoegsystemen, … Bij hybride verbindingen worden mechanisch verbinden en lijmen gecombineerd.

Voor al uw producten en ontwerpen denkt Clusta met u mee over de meest optimale verbindingsmethode. In het kader van onze technologisch adviseerdienst zorgen wij steeds voor  doeltreffend advies en begeleiding op maat van uw toepassing en uw productieproces.