_MG_8055web
Johan Dedeene
+32(0)9 280 93 43
voornaam.naam@clusta.be
 

corrosie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrosie ontstaat altijd in relatie tot de omgeving. Alle metalen die in contact komen met hun omgeving (zuurstof, zuren, detergenten, chemicalien, vervuiling) gaan vroeg of laat oxideren. Zowel staal, aluminium, roestvast staal als koper en zink willen allemaal terug naar hun oxides met ongewenste aantastingen van het metaal tot gevolg.

Het is dus duidelijk dat corrosieschade zeer frequent voorkomt. Uniforme corrosie is een gelijkmatige aantasting over een volledig oppervlak. Een andere materiaalkeuze is soms voldoende om deze aantasting te voorkomen.  Soms treedt de corrosie slechts plaatselijk op en dan kan een ander ontwerp soelaas bieden bijvoorbeeld in het geval van spleetcorrosie.

Corrosie is vaak een gevolg van foute beslissingen in verband met constructie, materiaalkeuze en onderhoud van installatie. Dit  betekent dat corrosie kan voorkomen worden. Het is daarom essentieel om het corrosie-risico correct  in te schatten van bij de ontwerpfase.

Beloftevolle  innovatieve projecten mislukken soms omdat het risico op corrosie en de mogelijke gevolgen van de aantasting onvoldoende ingeschat werden. Clusta informeert u graag over de corrosiemechanismen, soorten corrosie, effecten en scaling op uw project. Wij helpen bovendien om corrosierisico’s juist in te schatten en te voorkomen.